Vitajte na našej stránke

Firma LAMINEX s.r.o. je priamym pokračovateľom firmy Jaroslav Ševčík KV PLAST od 1.6.2016,
ktorej vznik sa datuje od roku 1993. Firma LAMINEX dosahuje vysokú kvalitu svojich výrobkov vďaka svojim viac ako 20 ročným skúsenostiam v oblasti výroby sklolaminátu vákuovo-napeňovacím systémom na báze nenasýtenej polyesterovej živice.


História:
Firma KV-PLAST vznikla v roku 1993 a v začiatkoch jej pôsobenia na výrobnom trhu sa zaoberala výrobou sklolaminátu tzv. ručným kladením.

K zásadnému obratu vo výrobe došlo začiatkom roku 1998, kedy sme zaviedli vákuovo-napeňovací systém na báze nenasýtenej polyesterovej živice. Vychádzali sme najmä z vlastných praktických skúseností ako aj požiadaviek zákazníka. Tento progresívny systém umožnil v podstatnej miere znížiť únik emisií do prostredia, ešte pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníka, zvýšiť produkciu a kvalitu výrobkov.

V roku 2003 sa firma presťahovala do nových priestorov, kde môže ponúknuť zákazníkovi výrobu v malých i stredných sériách, maloobjemových aj veľkoplošných produktov. Podľa požiadaviek zákazníka vyrobíme model, formu aj finálny výrobok.

Od 1.6.2016 sme začali písať ďalšiu kapitolu v našej histórii
Prioritou nášho podnikania je dlhodobo plniť požiadavky a očakávania našich zákazníkov v kvalite dodávok a služieb, kompletnosti, termínoch, flexibilite, konkurencieschopnej cene. Základom spokojnosti našich zákazníkov je neustále zlepšovanie procesov a činností vo všetkých oblastiach nami poskytovaných služieb a produktov.

Dlhodobá úspešnosť v poskytovaní služieb je založená na spôsobilosti našich zamestnancov, ich neustálom odbornom i osobnom rozvoji.

Vzťah k udržaniu a rozvoju životného prostredia je v trvalej pozornosti vedenia a premieta sa do riadenia a konania spoločnosti.

Jaroslav Ševčík
 majiteľ firmy